Privacy verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe BeeldjeBuik daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doel jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

BeeldjeBuik

Dit is de privacyverklaring van BeeldjeBuik. BeeldjeBuik maakt een uniek kunstwerk van jouw zwangere lichaam in de vorm van een zwangerschapsbeeldje. Er zijn verschillende situaties waarbij jouw gegevens door BeeldjeBuik verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Heb je vragen omtrent het gebruik van jouw gegevens door BeeldjeBuik?

Dit zijn onze contactgegevens en -mogelijkheden:

info@beeldjebuik.nl

0636222238

Liz Hendriks

Doel gegevens en rechtsgronden voor verwerking

BeeldjeBuik gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 1. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BeeldjeBuik via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.
 1. Het vervaardigen en toesturen van de producten: Om het zwangerschapsbeeldje te kunnen maken, maken wij een scan van jouw (zwangere) lichaam. Deze scan bestaat uit een digitale 3Dweergave van jouw lichaam. Deze scan wordt bewaard op de harde schijf. Daarnaast gebruiken we je adresgegevens om de beeldjes toe te kunnen sturen. De scan gegevens worden niet op een andere manier gebruikt, tenzij je daar ons toestemming voor geeft. Jouw scan wordt 5 jaar na het verzenden van jouw beeldje verwijderd van de harde schijf.
 1. Voor het technisch en functioneel beheer van de website: De website van BeeldjeBuik verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Een aantal van deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomsten (zoals het maken van een scan, het vervaardigen van de beeldjes en verwerken van contactgegevens voor het toesturen van het beeldje en het afwikkelen van de betaling) of zijn wij verplicht te verwerken op basis van de wet. Andere gegevens worden enkel gebruikt met jouw toestemming of voor ons gerechtvaardigd belang (zoals het verbeteren van de producten, en/of de website).

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

Verstrekking (en verwerking) van de hierboven onder 1 en 2 genoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze dienstverlening aan jou mogelijk te maken. Indien je deze gegevens niet verstrekt kunnen wij je niet, of niet goed van dienst zijn.

Ontvangers

BeeldjeBuik zal je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze diensten (bijvoorbeeld het hosten van de website), wanneer de wet of een rechtelijke uitspraak ons hiertoe verplicht, om de rechten, eigendom of veiligheid van BeeldjeBuik te beschermen of op basis van jouw toestemming. Daarbij trachten wij altijd jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren. BeeldjeBuik zal zorgdragen dat dit plaatsvindt in overeenstemming met wet- en regelgeving. BeeldjeBuik maakt onder andere gebruik van:

 1. Hostnet: De e-mail van BeeldjeBuik wordt gehost bij BeeldjeBuik. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van BeeldjeBuik.
 1. TransIP: De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van BeeldjeBuik zijn op de servers van TransIP opgeslagen.
 1. Reserveringssysteem: Gegevens die jij achterlaat op de website van BeeldjeBuik zijn op de servers van het reserveringsysteem opgeslagen.
 1. Google Analytics: Hiermee wordt informatie omtrent het gebruik van onze website, zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt vergaart.

Opslag periode

Jouw gegevens worden bewaard door BeeldjeBuik, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens moeten bewaren.

 1. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met BeeldjeBuik via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. BeeldjeBuik zal deze gegevens voor een termijn van vijf jaar bewaren.
 1. Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.
 1. Het maken van de scan: De scan die we van jou bewaren is niet anoniem, maar tot jou herleidbaar op basis van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden voor een termijn van 5 jaar bewaard. Zo is er bij schade of verlies altijd de mogelijkheid om een nieuw exemplaar te laten maken van het zwangerschapsbeeldje.

Beveiliging

BeeldjeBuik maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. BeeldjeBuik beschermt deze persoonsgegevens op een wijze die redelijkerwijze van haar verwacht mag worden. De persoonsgegevens die door BeeldjeBuik of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via beveiligde software.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage: Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij BeeldjeBuik vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BeeldjeBuik.
 1. Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BeeldjeBuik.
 1. Recht op wissen, beperken van de verwerking of bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BeeldjeBuik vastgelegd zijn? Dan heb je onder omstandigheden het recht op het laten wissen van jouw gegevens, het gebruik ervan te beperken of bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens.
 1. Het intrekken van gegeven toestemming. Wil je gegeven toestemming intrekken? Dat is altijd mogelijk.
 1. Het recht van dataportabiliteit: onder omstandigheden heb je het recht op dataportabiliteit, denk met name aan het overdragen aan jou (of een ander) van de gemaakte scan, hier zal BeeldjeBuik voor zover mogelijk aan meewerken.
 1. Recht op het indienen van een klacht: wij vragen je contact met ons op te nemen als je een klacht hebt. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BeeldjeBuik niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Een verzoek m.b.t. bovenstaande rechten kan aan BeeldjeBuik gericht worden door een e-mail te versturen naar Liz Hendriks via info@beeldjebuik.nl of via de contactgegevens en – mogelijkheden hieronder. Het streven is om binnen een maand te reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Liz Hendriks

info@beeldjebuik.nl

Molenweg 14 5531 PN Bladel

0636222238

Privacy Statement

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen worden in deze privacyverklaring gepubliceerd. We raden je aan deze van tijd op tijd te raadplegen om hiervan op de hoogte te zijn.

Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: 28 oktober 2023.